Onrechtmatige daad in groepsverband

Boonekamp, R.J.B

€ 86,99
Inclusief btw
Ebook
Aantal
Dit is een digitale versie. U bestelt dit als een gewoon boek, maar ontvangt enkel een downloadlink.

Bij de aankoop van dit product ontvang je 86 proxispunten. Je winkelwagen bevat dan 86 proxispunten die je kan omzetten in een waardebon van € 4,30.

In dit boek wordt het leerstuk van de onrechtmatige daad in groepsverband integraal behandeld. De in art. 6:166 BW geregelde aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad in groepsverband leent zich in beginsel voor toepassing in veel, uiteenlopende gevallen. Blijkens jurisprudentie en literatuur gaat het daarbij zeker niet alleen om vechtpartijen en geweldpleging en dergelijke, maar ook om sexueel misbruik, demonstraties, stakingsacties, bedrijfsfraude, bestuurdersaansprakelijkheid, inbreuk op IE-rechten, mededingingsrecht, onrechtmatige overheidsdaad enz. De aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad in groepsverband is aldus steeds belangrijker geworden. Telkens zal van geval tot geval moeten worden uitgemaakt of aan de vereisten voor aansprakelijkheid is voldaan en waar de grenzen van de potentieel vergaande aansprakelijkheid liggen. Dat is bij art. 6:166 niet een eenvoudige zaak. De bepaling is op zichzelf tamelijk ingewikkeld. Een juiste toepassing in het concrete geval vergt een goed inzicht in de diverse in art. 6:166 gebruikte begrippen, hun onderlinge samenhang en de wijze waarop die praktisch in elkaar grijpen. De werking van deze bepaling wordt in dit boek duidelijk uiteengezet en aan de hand van vele voorbeelden gedemonstreerd. Daarnaast komen vele kwesties bij de praktische toepassing van art. 6:166 aan bod, waarop dit boek de gebruiker een antwoord biedt. Sinds de eerste druk in 1990, aan de vooravond van de invoering van art. 6:166 als onderdeel van het Nieuw BW, is er veel lagere jurisprudentie verschenen die zicht biedt op de contouren van de aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad in groepsverband zoals die in de rechtspraak worden gehanteerd. Die rechtspraak is in deze tweede druk verwerkt en waar nodig becommentarieerd. Ook overigens zijn de voor het onderwerp van dit boek relevante rechtsontwikkelingen van de afgelopen decennia in deze nieuwe druk opgenomen.
PX9789013113372

Productspecificaties

Auteur
(7)
Boonekamp, R.J.B  
Reeks
(12)
Recht en Praktijk Contractenrecht  
Genre
(10)
Rechten  
Uitvoering
(3)
EPUB2 met digitaal watermerk  
Uitgavedatum
(32)
20/02/2014
Nieuw product