Naar een nieuwe wereld

John Habets

€ 15,00
Inclusief btw
Van verdeeldheid naar eenheid en verbondenheid, Paperback
Aantal
Wordt verstuurd binnen: Ca. 3 werkdagen
Meer info

Bij de aankoop van dit product ontvang je 15 proxispunten. Je winkelwagen bevat dan 15 proxispunten die je kan omzetten in een waardebon van € 0,75.

De wereld verkeert in een diepe crisis. Groei wordt gezien als dé motor achter (economische) ontwikkeling. Er zijn echter grenzen aan de groei. Dit uit zich op velerlei gebied; van milieuvervuiling en klimaatveran-dering tot de uitputting van grondstoffen en water- en luchtverontrei-niging. Steeds meer grenzen worden overschreden; ten koste van het goede leven van mensen en de draagkracht van de planeet. Zo worden met de snelle teloorgang van het Amazone-regenwoud de â??longen van de wereldâ?? ernstig aangetast. Een snelle uitputting van de grondstoffen-voorraad uit zich nu al in conflicten tussen landen. En een achteruit hol-lende biodiversiteit komt tot uitdrukking in het in snel tempo uitsterven van soorten. Toenemende waterschaarste is er bovendien debet aan, dat een steeds groter deel van de wereldbevolking onvoldoende toe-gang heeft tot schoon drinkwater. En dit alles is nog maar het topje van de ijsberg. Feit is ook, dat de revenuen van de op zich al onhoudbare groei ook nog eens uiterst ongelijk verdeeld zijn. Een handjevol mensen heeft evenveel geld ter beschikking als de armste helft van de wereldbe-volking samen. En dit terwijl maar liefst 10 procent van de wereldbevol-king kampt met honger en ondervoeding. Duidelijk is, dat met het onverkort vasthouden aan de huidige â??groei met oogkleppenâ?? de toekomst van de wereld op het spel wordt gezet. Wat zijn de mondiale uitdagingen waar we voor staan? Wat moet er groeien? Voor welke wereld kiezen we? Deze vragen staan in dit boek centraal. In deel II van â??NAAR EEN NIEUWE WERELDâ??, dat zich in 2035 situeert, wordt de lezer meegenomen naar de wereld van morgen, die stilaan groeit, mede dankzij de inspanningen van de Verenigde Naties, de vele ngoâ??s, die de wereld rijk is en allerlei particuliere initiatieven van onderop. â??NAAR EEN NIEUWE WERELDâ?? schetst de contouren van deze nieuwe wereld, die zich tegen de verdrukking in aan het ontwikkelen is; met waarden als (gelijk)waardigheid, solidariteit, samenwerking, verbon-denheid en samen delen als uitgangspunt.
PX9789082060836

Productspecificaties

Auteur
(7)
John Habets  
Medeauteurs
(23)
John Habets  
Genre
(10)
Mens en Maatschappij  
Fonds
(28)
Stichting Werelddelen  
Uitvoering
(3)
Paperback  
Uitgavedatum
(32)
15/01/2020
Uitgavejaar
(74)
2020  
Taal
(39)
Nederlands  
Volume
(2)
212mm, 147mm, 12mm
Pagina's
(8)
112
Druk
(30)
1
Herdruk
(62)
Nee
Nieuw product