Nik-nak

Samen kinderboeken ontdekken is leuk en het vergroot je kennis van het Nederlands. Bovendien maken boeken kinderen nieuwsgierig en prikkelen ze de fantasie. Maar veel anderstalige ouders voelen zich in het Nederlands te onzeker om dit met hun kinderen te doen. Ook al willen ze hun kinderen helpen, ze vinden geen boeken waarmee ze deze rol op zich kunnen nemen. Met de nik-nakboekjes geven wij deze ouders en hun kinderen de mogelijkheid om de brug te slaan van hun moedertaal naar het Nederlands. Ook in de klas of kinderopvang Je kunt nik-nakboekjes gebruiken bij heterogene, taaldiverse kindergroepen. Je brengt het verhaaltje aan in het Nederlands en je gaat met de kinderen in dialoog rond het thema, of je organiseert er activiteiten bij. Misschien kunnen we met de groep een woord in verschillende talen zeggen? Of je start hoekenwerk per taalgroepje, eventueel nodig je daar ouders bij uit. Alle kinderen doen mee. Heb je in de klas rond een boekje gewerkt, dan kun je dat in de gewenste talencombinatie mee naar huis geven. Het kind kan het met trots navertellen en ouders kunnen de leesoefening overdoen. Je betrekt ouders bij het klasgebeuren, ze krijgen de kans om hun kind mee te ondersteunen. Wat is er bijzonder aan nik-nakboekjes? In de nik-nakboekjes zijn alle talen gelijkwaardig en is diversiteit vanzelfsprekend. De thema's zijn actueel en zo universeel mogelijk om alle jonge kinderen aan te spreken. De illustraties en layout staan dichter bij de realiteit dan in de traditionele kinderboeken. Ze kunnen leerrijk zijn, maar het belangrijkste blijven het leesplezier en de taalverwerving. De boekjes zijn vaak grappig en stimuleren een positief zelfbeeld. Ze nodigen uit om de kinderen zelf te laten vertellen en brengen interactie met hun begeleiders op gang.

Actieve filters