Totale winst in de vennootschapsbelasting

Verseput, J.G., Ebook
98,99 €

In winkelwagen

Beschikbaarheid: Dit is een digitale versie. U bestelt dit als een gewoon boek, maar ontvangt enkel een downloadlink.

 

PX9789013108132

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 98 Proxis punten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 98 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 4,90 €.


Meer informatie

Het winstbegrip van de inkomsten- en vennootschapsbelasting valt in twee onderdelen uiteen.Enerzijds zijn er de regels welke zich bezighouden met de vaststelling van de winst gedurende de totale levensduur van de onderneming, de totale winst, anderzijds zijn er de bepalingen welke regelen op welke wijze deze totale winst moet worden toegerekend aan de diverse jaren, de jaarwinst. Deze brochure behandelt het begrip totale winst in de vennootschapsbelasting.Deze behandeling vangt aan met de grondslagen van dit winstbegrip. Daartoe behoren de toerekening van baten en lasten, het onderscheid tussen kapitaal en geldlening, het onderscheid tussen winstbepaling en winstbestemming, de problematiek rond vermomde winstuitdelingen en informele kapitaalstortingen, en de toepassing van het leerstuk van fraus legis. Deze grondslagen zijn vrijwel volledig door de rechtspraak vormgegeven. In de laatste jaren is daaraan het leerstuk van de onzakelijke lening toegevoegd.De wetgeving heeft zich vele jaren beperkt tot een globale regeling. Vervolgens is daar een kentering in gekomen. De wetgever is er toe overgegaan een aantal onderwerpen wettelijk te regelen. Voorbeelden zijn hetat-armslengthbeginsel, de positie van doorstroomvennootschappen, de inkoop van aandelen, de gevolgen van opties, converteerbare obligaties en warrants, de inperking van de aftrek van rente op leningen die alleen zijn aangegaan met het doel de belastingdruk te verlagen, de aftrek van kosten van vrijwilligers en de uitkeringen door fondswervende instellingen. Deze, vaak gedetailleerde, wetgeving wordt besproken tegen de achtergrond van de grondslagen van het winstbegrip.
  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Totale winst in de vennootschapsbelasting

    Totale winst in de vennootschapsbelasting

    Verseput, J.G., Ebook