Ethica Nicomachea

Aristoteles, Hardcover
Meer van Aristoteles
39,90 €

In winkelwagen

PX9789055735648

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 39 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 39 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 1,95 €.


Meer informatie

Vertaling: Charles Hupperts en Bartel Poortman

De 'Ethica Nicomachea' van Aristoteles behoort zonder twijfel tot de allerbelangrijkste filosofische werken. Centraal in de Ethica Nicomachea staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Met een groot psychologisch inzicht bespreekt hij de goede en slechte eigenschappen van de mens, de emoties en de fundamentele waarden in het menselijk leven, zoals verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en vriendschap. Aristoteles laat op indringende wijze zien dat er op het gebied van de moraal geen absolute normen bestaan en dat elke ethische theorie moet uitgaan van de menselijke natuur en de manier waarop mensen zich in alledaagse situaties gedragen.
In de ontwikkeling van de Europese cultuur heeft de Ethica Nicomachea een belangrijke rol gespeeld. Door de geschiedenis heen heeft het werk een zeer grote invloed gehad op filosofen, kerkvaders, schrijvers, geleerden en politici. Eeuwenlang was het de autoriteit op het gebied van de moraal. De laatste decennia staat de Ethica van Aristoteles met name in de vakkringen volop in de aandacht.
De vertaling is (in beide edities) voorzien van een uitgebreide inleiding in de filosofie van Aristoteles in het algemeen en de Ethica Nicomachea in het bijzonder, van verklarende aantekeningen, een uitgebreide bibliografie en een begrippenindex. In de gebonden editie is daarnaast ook de Griekse tekst afgedrukt.INHOUD
Woord vooraf 7
Inleiding 9
I. Hoofdzaken van het leven en werk van Aristoteles 9
II. De filosofie van Aristoteles 17
III. Ethica 53
Selecte bibliografie 72
Ethica Nicomachea 77
Boek I Het laatste doel van het menselijk
handelen en het hoogste goed: geluk 79
Boek II Het optimaal functioneren in
moreel opzicht: deugd 101
Boek III Verantwoordelijkheid voor het handelen;
de deugden moed en gematigdheid 116
Boek IV Andere deugden die met de
emoties te maken hebben 141
Boek V Rechtvaardigheid 163
Boek VI Het optimaal functioneren in
intellectueel opzicht 188
Boek VII Zelfbeheersing en gebrek aan
zelfbeheersing; genot 205
Boek VIII Vriendschap 232
Boek IX Vriendschap (vervolg) 255
Boek X Bespreking van genot; de uiteindelijke
opvatting van geluk 277
Toelichting 301
De tekst 402
Index 404
Index Griekse termen 416

Productgegevens

 • Commentaar
 • Kwaliteit 
  Bleys Dries
  14-08-2009

  "In de actualisering van zijn vermogens ligt de bepaaldheid van iemands leven, een mens is in feite dat wat hij doet" (Naar Aristoteles).
  \nZich afkerend van de heersende normen die geplaatst zijn door Plato, creï¿?ert Aristoteles een radicaal nieuwe blik op de mens en zijn morele aangelegenheden. In dit boek behandelt deze invloedrijke schrijver vele belangrijke vragen die nog steeds de dag van vandaag meetellen, o.a.: 'Wat is deugdvol leven?', 'Waar trekt men de grens van genot en deugd?', 'Hoe leeft een goed mens?', 'Hoe handelt de mens?', en treffend is ook zijn verwerking over 'de vriendschap en hoe deze zich ontplooit tussen individuen'. Aristoteles blijft vooral realistisch in dit werk en behandelt de mens zoals hij is: 'een substantie met potentie'.
  \nDit werk is goed leesbaar, zelfs voor een leek in de filosofie van Aristoteles. Echt fascinerend is toch ook de werkbaarheid van dit document. Ondanks de vele eeuwen geleden dat dit geschreven is blijft dit werk het raakvlak tussen de moderne filosofie en de oude wijsbegeerte. Vooralsnog staat de praktische kant van dit boek, de regels die men hierin vindt zijn geen theoretische grondslagen, maar eerder praktische 'guidelines', zelfs voor de mens van nu. Dit boek is onontbeerlijk voor de studie van de filosofie en geen mens kan dit werk verwaarlozen wanneer we op zoek gaan naar de oorsprong van de ethische kwesties en het menselijk handelen.
  \nVerzorgde uitgave met onderbouwde noten! (bron www.proxisazur.be)

  Schrijf uw recensie

  Ethica Nicomachea

  Ethica Nicomachea

  Aristoteles, Hardcover