Wraak en verdriet: Tekstboek / Hulpboek

heftige emoties in de Ilias van Homerus, Charles Hupperts, Paperback
Meer van Charles Hupperts
7,50 €

In winkelwagen

PX9789087710910

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 7 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 7 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 0,35 €.


Meer informatie

"Wraak en verdriet, Heftige emoties in de Ilias van Homeros" is een volledige uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Grieks in het jaar 2009. Het thema dat ten grondslag ligt aan de keuze van de teksten uit de Ilias van Homerus is het effect dat de oorlog heeft op de gedragingen en emoties van goden en mensen.

De examenbundel bestaat uit twee delen:

a. Tekstboek

In het Tekstboek is gestreefd naar een evenwichtige afwisseling van de Griekse teksten en de verschillende hoofdstukken met achtergrondinformatie. Dit betekent dat de inleidende hoofdstukken verspreid door het boek staan en de docent zonder meer de didactische lijn van het boek kan volgen. Verder houdt het boek zich aan de opzet en de inhoud van de syllabus. De praktijk heeft geleerd dat veel scholen geen tijd overhouden om veel extra stof in het kader van het eindexamenonderwerp te behandelen. Voor meer achtergronden wordt verwezen naar Synopsis.

Het Tekstboek bevat:
- de voorgeschreven Griekse teksten van Homerus
- de teksten in vertaling
- inleiding over Homerus en het epos
- inleiding over de Homerische goden
- inleiding over de historische achtergronden
- inleiding over de metriek, het taaleigen en de stijl van Homerus
- literatuurlijst
- alfabetische woordenlijst

b. Hulpboek

In het hulpboek zijn opgenomen:
- een uitgebreide annotatie van de Griekse teksten. Hierbij is in principe uitgegaan van de basiswoordenlijst van LOGOS. De annotaties zijn gezien het geringe aantal uren voor Grieks in de Tweede Fase ruim. De annotaties zijn van dien aard dat het boek eventueel geschikt is voor zelfwerkzaamheid;
- veel vragen en opdrachten bij de Griekse teksten en de teksten in vertaling;
- onthoudblokken met het specifieke taaleigen van Homerus;
- onthoudblokken over belangrijke grammaticale onderwerpen en veel grammaticale vragen aan de hand waarvan de leerlingen stapsgewijs hun grammaticale kennis, noodzakelijk voor het vertalen van de proefvertaling, repeteren;
- blokjes met veelvoorkomende woorden uit Homerus;
- opdrachten in het kader van het vergelijken van de Griekse tekst met bestaande vertalingen en een toelichting op de hulpmiddelen die vertalers hanteren om tot een leesbare vertaling te komen;
- een aantal proefvertalingen;
- de tekst van de syllabus.

Productgegevens

  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Wraak en verdriet: Tekstboek / Hulpboek

    Wraak en verdriet: Tekstboek / Hulpboek

    heftige emoties in de Ilias van Homerus, Charles Hupperts, Paperback