Wijs Worden: Tweede fase

Jos van de Laar, Hardcover
Meer van Jos van de Laar
29,90 €

In winkelwagen

PX9789460360084

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 29 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 29 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 1,45 €.


Meer informatie

Opbouw methode Wijs Worden
Wijs Worden basiseditie deel 1, 2 en 3 voor VMBO/Havo (leerboek, werkboek, docentenhandleiding)
Wijs Worden deel 1, 2 en 3 voor Havo/VWO (leerboek, werkboek, docentenhandleiding)
Wijs Worden tweede fase (deel 4) voor Havo/VWO (leerboek, docentenhandleiding)
Zie:Wijs worden, een methode filosofie, levensbeschouwing en burgerschap
en Wijs Worden tweede fase

Inhoudelijke zwaartepunten
* Het doordenken en kritisch bevragen van hoofdwaarden in onze samenleving als vrijheid, zelfbeschikking, tolerantie en emancipatie.
* Het bewust maken van de rol van levensbeschouwelijke en ethische vooronderstellingen binnen onderwijs, politiek en wetenschap.
* Nadenken over de positie van religies binnen onze - geseculariseerde en geïndividualiseerde - samenleving.
* Het binnen een historisch perspectief introduceren van thema's; hierdoor verdwijnt de vanzelfsprekendheid van hedendaagse standpunten en ontstaat ruimte voor het stellen van kritische vragen.
* Aandacht voor de verhouding man/vrouw binnen levensbeschouwing en samenleving.

Didactisch zwaartepunt
In het leerboek wordt telkens eerst structuur aangebracht in de levensbeschouwelijke posities die kunnen worden ingenomen; de opdrachten haken daar op in en dagen vervolgens de leerling uit tot bewustwording van eigen standpunten en tot kritische reflectie. De webopdrachten hebben een verdiepend én verbredend karakter.

Doelgroep
Gezien het inhoudelijke niveau kan Wijs Worden voor de Tweede fase uitstekend functioneren op scholen waar levensbeschouwelijke reflectie binnen het curriculum serieus wordt genomen, respectievelijk deel uitmaakt van de exameneisen.
Met het oog op het uitdagende inhoudelijke niveau bevat de docentenhandleiding ruime toelichtingen bij de vraagstukken die aan de orde komen; op alle vragen worden uitvoerige antwoorden of antwoordsuggesties aangereikt.

Inhoudelijke opzet
hst 1 Het menselijk bestaan
Paragraaf 1 Inleiding 5
Paragraaf 2 Denken met behulp van metaforen 6
Paragraaf 3 De reis als metafoor voor het leven 7
Paragraaf 4 De vraag naar de zin van het bestaan 13

hst 2 God, iets, niets
Paragraaf 1 Inleiding 25
Paragraaf 2 Wetenschap en God: het ontstaan van het heelal 25
Paragraaf 3 Veranderingen in het beeld van God 30
Paragraaf 4 Van God naar 'iets' 34
Paragraaf 5 God: misleidend of bevrijdend? 36

hst 3 Man en vrouw
Paragraaf 1 Inleiding: gelijkwaardigheid en verscheidenheid 45
Paragraaf 2 Verschillende funderingen van de gelijkwaardigheid 45
Paragraaf 3 Gelijke en ongelijke behandeling 47
Paragraaf 4 Gelijkwaardigheid en verscheidenheid: twee niveaus in het denken 49
Paragraaf 5 Verschillen tussen man en vrouw: de wetenschap 51
Paragraaf 6 Feminisme 56
Paragraaf 7 Het actuele debat over vrouwenemancipatie 59

hst 4 Zorg
Paragraaf 1 Inleiding 63
Paragraaf 2 Visies op ziekte, zorg en geneeskunde 64
Paragraaf 3 Politiek denken over zorg in Nederland 69
Paragraaf 4 Opbouw van de verzorgingsstaat na de Tweede Wereldoorlog 73

hst 5 Mens en techniek
Paragraaf 1 Inleiding: twee keer Frankenstein 79
Paragraaf 2 Wat is techniek? 80
Paragraaf 3 De mens als technisch wezen 86
Paragraaf 4 Techniek en ethiek 88

hst 6 Onderwijs
Paragraaf 1 Inleiding 91
Paragraaf 2 Filosofische vragen bij school en onderwijs 91
Paragraaf 3 Friedrich Nietzsche over onderwijs 92
Paragraaf 4 Filosofie van het spieken 97
Paragraaf 5 Leerplicht en leerrecht 100

hst 7 Euthanasie
Paragraaf 1 Inleiding 103
Paragraaf 2 Geschiedenis van het denken over zelfdoding en euthanasie 105
Paragraaf 3 Naar toelaatbare euthanasie: onderliggende processen 109
Paragraaf 4 Argumenten om euthanasie af te wijzen 113
Paragraaf 5 Argumenten om euthanasie te rechtvaardigen 115

hst 8 Levensbeschouwing: van instituut naar individu
Paragraaf 1 Inleiding 119
Paragraaf 2 Van beweging naar instituut 120
Paragraaf 3 Van beweging naar instituut: het christendom 122
Paragraaf 4 Individualisering van levensbeschouwing 126

hst 9 Maria Magdalena, een vrouw in het christendom
Paragraaf 1 Inleiding 131
Paragraaf 2 Maria Magdalena in het Nieuwe Testament 132
Paragraaf 3 Maria Magdalena in buiten-bijbelse bronnen 136
Paragraaf 4 Wie was Maria Magdalena? Historische reconstructies 139
Paragraaf 5 Maria Magdalena in de latere beeldvorming 141

hst 10 Ethiek
Paragraaf 1 De begrippen ethiek en moraal 145
Paragraaf 2 Moraal en levensbeschouwing 147
Paragraaf 3 Hoe ga je in de ethiek te werk? 149
Paragraaf 4 Drie ethische theorieën 151

bijlage Een werkstuk maken
Inleiding 157
Paragraaf 1 Het onderwerp van je keuze 157
Paragraaf 2 Werkwijze en een opzet maken 159
Samenvatting 159

Deze methode bestaat uit een leerboek en een docentenhandleiding.

Productgegevens

  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Wijs Worden: Tweede fase

    Wijs Worden: Tweede fase

    Jos van de Laar, Hardcover