Strategische diagnostiek van endocriene ziekten

een leidraad voor de praktijk, A. Kooy, Hardcover
Meer van A. Kooy
65,95 €

In winkelwagen

PX9789031343829

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 65 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 65 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 3,25 €.


Meer informatie

Momenteel ontbreekt veelal eenduidigheid in de benadering van endocrinologische probleemstellingen. De interpretatie van laboratoriumbepalingen en functieproeven wordt vaak bemoeilijkt door onjuiste indicatiestellingen, niet-gevalideerde protocollen en het gebruik van niet-relevante referentiewaarden. Om deze redenen voorziet Strategische diagnostiek van endocriene ziekten in een behoefte. Zij biedt een verdere structurering aan de endocrinologische diagnostiek, waarbij enerzijds een einde gemaakt wordt aan veel onduidelijkheden en anderzijds aangegeven wordt met welke beperkingen nog steeds rekening moet worden gehouden.
In dit boek wordt helder uiteen gezet hoe met een strategische benadering endocrinologische probleemstellingen in een multidisciplinaire samenwerking kunnen worden geanalyseerd, rechtstreeks gericht op het stellen van een diagnose. Daarbij kent dit boekwerk de functionele tweedeling in "beslisbomen"(Deel 1) en "besluitmomenten"(Deel 2).

Deel 1 beschrijft de patofysiologie, de differentiële diagnostiek en de achtergronden van de laboratoriumbepalingen.
Deel 2 geeft informatie over de praktische uitvoering van de functieproeven en over de interpretatie van de uitslagen daarvan. De toegepaste handzame benadering van endocriene probleemstellingen, waarbij naast de laboratoriumdiagnostiek andere vormen van onderzoek "strategisch" zijn geïntegreerd, verdiend reeds de aanbeveling van professionele deskundigen.

Onder meer deze benaderingswijze maakt de uitgave tot een onmisbaar boekwerk voor al diegenen die klinische en/of wetenschappelijk betrokken zijn bij het analyseren van endocriene stoornissen: studenten geneeskunde, co-assistenten, arts-assistenten, huisartsen, internisten, endocrinologen, kinderartsen, gynaecologen, verpleegkundigen, analisten, laboratoriumartsen, klinisch chemici en ziekenhuisapothekers.

Zowel van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie als van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde is een voorwoord opgenomen. Dit onderstreept de behoefte aan een boekwerk dat de basis kan vormen voor een landelijke richtlijn op dit gebied

Productgegevens

  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Strategische diagnostiek van endocriene ziekten

    Strategische diagnostiek van endocriene ziekten

    een leidraad voor de praktijk, A. Kooy, Hardcover