Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling

een overzicht van recent onderzoek in Nederland, Pels, Trees, Vollebergh, Wilma, Paperback
Meer van NWO-reeks Sociale cohesie in Nederland
29,95 €

In winkelwagen

PX9789052602073

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 29 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 29 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 1,45 €.


Meer informatie

Gedragingen van allochtone jongeren, evenals hun thuissituatie, halen regelmatig de media. Iedereen heeft daar intussen wel een mening over. Maar vaak zijn er meer meningen dan concrete onderzoeken met feitelijke antwoorden. Daarin wil deze studie verandering brengen.

Een keur aan wetenschappers biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoeken naar probleemgedrag van jongeren uit verschillende etnische groepen in Nederland. Het blijkt nogal wat uit te maken wie problemen moet signaleren; jongeren zelf denken over hun gedrag vaak heel anders dan hun ouders of leerkrachten.

Veelal worden problemen van jongeren in verband gebracht met de opvoeding in het gezin. Ook op dit punt wil de bundel aan de discussie bijdragen. De belangrijkste bevindingen uit recente onderzoeken naar de diversiteit in opvoeding komen in beeld. Allochtone ouders blijken het net iets anders te doen dan autochtone ouders, maar er zijn ook belangrijke overeenkomsten.

Ten slotte biedt dit boek interessante inzichten in de relatie tussen opvoeding door ouders en probleemgedrag van hun kinderen. Daarbij komt tevens naar voren dat ook andere contexten dan het gezin voor de ontwikkeling van groot belang zijn, vooral omdat de verschillen tussen de thuiscultuur en de cultuur buitenshuis (school, vrienden) voor allochtone jongeren vaak groter zijn dan voor autochtone jongeren.

- Trees Pels is als senior onderzoeker/coördinator themagroep Multiculturele Vraagstukken verbonden aan het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht. Zij houdt zich bezig met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen uit etnische groepen in Nederland, met opvoedingsondersteuning en met onderzoek naar de wisselwerking tussen het gezin en instituties op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn.
- Wilma Vollebergh is hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek is gericht de ontwikkeling van psychische stoornissen, middelengebruik en verslaving in de adolescentie, met daarbij speciale aandacht voor het belang van sociale en culturele determinanten.

Deze bundel maakt deel uit van het NWO-onderzoeksproject naar 'Sociale Cohesie'. Dit project heeft als doel de vele vragen ten aanzien van de multiculturele en pluriforme samenleving in een nieuw perspectief te plaatsen en een beantwoording ervan naderbij te brengen.

Productgegevens

  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling

    Diversiteit in opvoeding en ontwikkeling

    een overzicht van recent onderzoek in Nederland, Pels, Trees, Vollebergh, Wilma, Paperback