Bestuur en beheer na faillietverklaring

Wessels, B., Hardcover
Meer van B. Wessels
127,50 €

In winkelwagen

PX9789013125948

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 127 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 127 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 6,35 €.


Meer informatie

Wessels Insolventierecht IV 2015, Bestuur en beheer na faillietverklaring behandelt in het bijzonder de art. 64-107 Faillissementswet. Het commentaar gaat diepgaand in op positie, taak en aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Ook gaat het boek uitgebreid in op de taak en de positie van de rechter-commissaris en die van de rechtbank. Kernvragen komen uitvoerig aan bod:

Wat is het belang van de boedel?
Welke beleidsvrijheid heeft de curator bij beheer en vereffening van de boedel?
Op welke wijze krijgt deze gestalte, afgezet tegen belangen van (individuele) schuldeisers, de schuldenaar en belangen van maatschappelijke aard?
Daarna volgen beschouwingen over

de commissie uit de schuldeisers;
de vergaderingen van de schuldeisers;
de voorzieningen ten aanzien van de schuldenaar na de faillietverklaring, zoals de faillissementsgijzeling, en de bijzondere wettelijke beheerstaken van de curator, waaronder
- de boedelbeschrijving;
- het voortzetten van het bedrijf;
- het vervreemden van goederen vóór de staat van insolventie;
- het aangaan van schikkingen.
Het slothoofdstuk bespreekt overzichtelijk het verkrijgen van informatie door de curator van de gefailleerde schuldenaar zelf, diens echtgenoot of van bestuurders en commissarissen. Verder ook het verkrijgen van inlichtingen van de Belastingdienst of via het (doen) entameren van financieel strafrechtelijk onderzoek of (het al dan niet zelf uitoefenen van) het recht van enquête.

Alle relevante literatuur en circa 250 rechterlijke uitspraken die sinds de vorige bewerking in 2010 zijn verschenen, zijn verwerkt. Dat maakt dit boek tot een uiterste actuele uitgave die iedere in het insolventierecht gespecialiseerde jurist zou moeten lezen. De afsluitdatum van de kopij was eind december 2014.

Productgegevens

  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Bestuur en beheer na faillietverklaring

    Bestuur en beheer na faillietverklaring

    Wessels, B., Hardcover