Kunst & recht 2007/2010

Ars Aequi Wetseditie, Hardcover
Meer van Ars Aequi Wetseditie
24,50 €

In winkelwagen

PX9789069166711

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 24 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 24 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 1,20 €.


Meer informatie

Inhoudsopgave
Verdragen
Unesco Convention 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
First Protocol to Unesco Convention 1954
Second Protocol to Unesco Convention 1954
Unesco Convention 1970 on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
Unesco Convention 1972 Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
Verdrag van Malta (1992)
Verdrag van Antwerpen
Unidroit-verdrag inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen
Verordeningen en Richtlijnen
EEG-Verordening nr. 3911/92
Voorstel nieuwe Verordening betreffende de uitvoer van cultuurgoederen (2006)
EEG-Richtlijn nr. 93/7
Wetten en besluiten
Wet tot behoud van cultuurbezit
Monumentenwet
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 1997
Wet op het specifiek cultuurbeleid
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten
Wet werk en inkomen kunstenaars
Wet overige OCenW-subsidies
Wet tot teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied
Besluit adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (2002)
Burgerlijk Wetboek, Boek 3, titel 4 (art. 80 - 124), titel 11 (art. 296 - 326)
Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering, Boek 3, titel 13 (art. 1008 - 1012)
Statuten en reglementen
Statuten Mondriaan Stichting
Statuten Stichting Fonds voor de Letteren
Algemeen Reglement van de Stichting Fonds voor de letteren
Statuten Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Huishoudelijk Reglement Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst
Statuten Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
Huishoudelijk Reglement Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
Nieuwe Regeling Basissubsidies voor beeldende kunstenaars en vrije vormgevers (2005)
Overige Regelingen
ICOM Code of Ethics for Museums (2004)
Ethische Code voor Musea (2006)
Leidraad afstoting museale objecten (2006)
Code Cultural Governance
Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art

Productgegevens

  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Kunst & recht 2007/2010

    Kunst & recht 2007/2010

    Ars Aequi Wetseditie, Hardcover