Tijdsdruk in het bestuursrecht

Ch. Lagerweij-Duits, Paperback
37,95 €

In winkelwagen

PX9789461070357

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 37 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 37 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 1,85 €.


Meer informatie

Bestuursorganen ontvangen dagelijks aanvragen om een vergunning, ontheffing of uitkering. De Algemene wet bestuursrecht geeft vele regels voor het voorbereiden en het nemen van een beslissing op deze aanvragen. Belangrijk is dat het bestuursorgaan tijdig beslist. Indien het bestuursorgaan niet tijdig beslist, kan het onder bepaalde voorwaarden worden verplicht een dwangsom te betalen aan de aanvrager wegens niet tijdig beslissen. Deze dwangsom bedraagt maximaal € 1.260. Dit volgt uit de dwangsomregeling die in de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen. De dwangsomregeling is niet alleen van toepassing op aanvragen om een beschikking, maar ook op bezwaarschriften. De Algemene wet bestuursrecht biedt ook de mogelijkheid om beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit in te stellen bij de rechtbank. Indien de beslistermijn is overschreden en nog geen besluit is bekendgemaakt, draagt de rechtbank het bestuursorgaan op binnen twee weken alsnog een besluit bekend te maken. Hieraan koppelt de rechtbank in de regel een dwangsom van € 100 per dag, met een maximum van € 15.000. In het boek Tijdsdruk in het bestuursrecht wordt uitgebreid ingegaan op de beslistermijn voor aanvragen om een beschikking en bezwaarschriften inclusief de overige termijnen die bestuursorganen in acht moeten nemen. Tevens worden aanbevelingen gedaan aan overheidsorganisaties om passende maatregelen te treffen om dwangsommen te voorkomen. Daarnaast wordt een gedetailleerde toelichting gegeven op de dwangsom- en beroepsregeling en de regeling van de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen. Deze laatste regeling geldt sinds 1 oktober 2010 voor de omgevingvergunning, voorzover die met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure wordt voorbereid. Dit boek is niet alleen geschikt voor bestuursorganen, maar ook voor advocaten, rechtshulpverleners en de juridische afdeling van bedrijven en ondernemingen. Ten slotte kan dit boek ook als lesmateriaal worden gebruikt door opleidingsinstituten.
  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Tijdsdruk in het bestuursrecht

    Tijdsdruk in het bestuursrecht

    Ch. Lagerweij-Duits, Paperback