Wetgeving sociaal recht: 2011/2012

Heerma van Voss, Guus, Paperback
Meer van G.J.J. Heerma van Voss
24,00 €

In winkelwagen

PX9789089744791

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 24 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 24 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 1,20 €.


Meer informatie

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Dit rechtsgebied is in Nederland verspreid over vele wetten en andere documenten. Daarom is het dikwijls lastig de relevante rechtsbronnen snel te vinden. In deze bundel vindt u een selectie van de meest gebruikte regelingen ten behoeve van het onderwijs en de rechtspraktijk. De behandelde onderwerpen zijn:
• Arbeidsovereenkomst algemeen
• Ontslag
• Opdracht en aanneming van werk
• Procesrecht, faillissement en internationaal privaatrecht
• Arbeidsmarkt
• Arbeidsomstandigheden
• Gelijke behandeling en grondrechten
• Cao-recht
• Medezeggenschapsrecht
• Werkloosheidsrecht
• Arbeidsongeschiktheidsrecht
• Overige sociale zekerheidsrecht
• Verdragen en grondwet

Per onderwerp worden verschillende regelingen gebundeld. In de eerste plaats zijn dat wetteksten zoals de bepalingen over onder meer de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Wet op de ondernemingsraden, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De bundel beperkt zich echter niet tot circa 55 wetteksten, maar bevat ook andere documenten die voor het sociaal recht van belang zijn, maar vaak niet zo makkelijk zijn te vinden. Dit betreft bijvoorbeeld de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters voor ontbindingsvergoedingen, het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten, beleidsregels inzake sollicitatieplicht en Europese richtlijnen. Daarnaast zijn ook de belangrijkste verdragsbepalingen op het gebied van de sociale mensenrechten en het Europees sociaal recht opgenomen. In totaal zijn in deze bundel 77 regelingen te vinden.

Productgegevens

  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Wetgeving sociaal recht: 2011/2012

    Wetgeving sociaal recht: 2011/2012

    Heerma van Voss, Guus, Paperback