De mythe ontrafeld?

wat we weten over goed politieleiderschap, W. Landman, Paperback
Meer van W. Landman Meer van Politiewetenschap
33,95 €

PX9789035245600

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 33 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 33 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 1,65 €.


Meer informatie

De mythe ontrafeld?
De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig
onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -
pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in
praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een
meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
In deze studie staat politieleiderschap centraal, een thema dat zich van oudsher in een grote belangstelling
mag verheugen. Politieleiderschap wordt gezien als sleutel naar meer richting en zingeving in politieorganisatie
en -werk. De School voor Politieleiderschap houdt zich structureel bezig met leiderschapsontwikkeling en
het belang daarvan wordt in vrijwel ieder visiedocument van de politie onderstreept.
In dat licht bezien is het opmerkelijk hoe weinig empirisch bekend is over dit thema. Het schaarse beschikbare
empirisch onderzoek is vooral gebaseerd op meningen en oordelen, en niet op geobserveerd gedrag van
politieleiders. (Politie)leiderschap behoudt mede daardoor zijn sterk mythische gehalte. Om de mythe toch
wat te ontsluiten, zijn de auteurs in de bestaande literatuur op zoek gegaan naar kenmerken van 'goed'
leiderschap en de factoren die dat bepalen. Met als nevenvraag in hoeverre het politievak bijzondere eisen
stelt aan leiderschap, wat politieleiderschap tot een kunst of kunde sui generis zou maken.
Wat goed (politie)leiderschap kenmerkt wordt overzichtelijk samengebracht en geordend in een beschrijvend
'model', opgebouwd uit vier hoofdcomponenten: de opdracht waarvoor een leider zich gesteld ziet, de omgeving
waarmee rekening gehouden moet worden, de organisatie waar leiding aan gegeven moet worden en de
individuele persoonskenmerken van de leider zelf.
Aan het slot volgt een reflectie op het ontwikkelde model, waarbij de auteurs suggesties doen voor het gebruik
ervan in praktijk en onderwijs en ook een aanzet geven voor een onderzoeksagenda op dit thema.

Productgegevens

  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    De mythe ontrafeld?

    De mythe ontrafeld?

    wat we weten over goed politieleiderschap, W. Landman, Paperback