Denken over beelden

Theorie en analyse van het beeld en de beeldcultuur, Pauwels, Luc, onb.uitv.
Meer van L. Pauwels
30,50 €

In winkelwagen

PX9789033459375

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 30 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 30 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 1,50 €.


Meer informatie

Denken over beelden biedt zowel een beknopte maar grondige inleiding in de algemene beeldtheorie als een verdieping en toepassing van visuele theorie in twee dominante maar relatief weinig belichte domeinen van de beeldcultuur. Deel I (¿Beelden nader bekeken¿) behandelt de fundamenten van een algemene beeldtheorie die poogt duidelijkheid te scheppen over het begrip ¿beeld¿, die de verschillende gedaanten beschrijft waarin beelden zich manifesteren en analyseert hoe ze in elkaar zitten. Ook wordt onderzocht waaraan hun bijzondere aantrekkingskracht is toe te schrijven, waarvoor ze gebruikt worden en hoe ze de gestelde taken vervullen. En tenslotte wordt op zoek gegaan naar de relaties die er bestaan tussen het beeld, het woord en het denken.Deel 2 (¿Beeldpraktijken en -culturen¿) richt zich op de studie van specifieke beeldculturen. Eerst komt de analyse van de ontwikkeling van de familiefotografie als sociaal-culturele praktijk en als sociaal-wetenschappelijke databron aan bod. Daarbij worden drie scharniermomenten onderscheiden in de private verbeelding van het verleden, die zowel een impact hebben op de invulling van de sociale functies van de fotografie als op de mogelijkheden tot een sociaal-wetenschappelijke ontsluiting van deze unieke culturele documenten. Vervolgens wordt de zeer gevarieerde rol van beelden en visuele representaties in processen van wetenschappelijke kennisverwerving en overdracht geproblematiseerd. Maar ook wordt een concreet theoretisch model gepresenteerd dat een meer doordachte en effectieve analyse en productie van visuele representaties in het wetenschappelijke discours poogt te stimuleren.

Productgegevens

  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Denken over beelden

    Denken over beelden

    Theorie en analyse van het beeld en de beeldcultuur, Pauwels, Luc, onb.uitv.