Breinbreker

voortgezette cognitieve revalidatie bij een niet-aangeboren hersenletsel, Johan Warnez, onb.uitv.
Meer van Johan Warnez
20,00 €

In winkelwagen

PX9789033483943

Bij aanschaf van dit product krijgt u in totaal 20 proxispunten. Uw winkelwagen bevat een totaal aan 20 punten die omgezet kunnen worden in een waardebon van 1,00 €.


Meer informatie

Volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel worden na een periode van intensieve revalidatie ten volle geconfronteerd met hun beperkingen, wanneer ze terugkeren in hun natuurlijke omgeving, met min- der nabijheid van hulpverleners en minder omgevings- aanpassingen dan voordien. Breinbreker - ontwikkeld binnen een (semi-)residentiële setting - focust zich op de cognitieve, sociale, emotionele en gedragsmatige beperkingen die het gevolg zijn van het hersenletsel. Het bevorderen van de kwaliteit van bestaan is het be- langrijkste doel. In functie hiervan wordt gewerkt naar groter inzicht in de beperkingen, adequater leren om- gaan met de gevolgen ervan, leren gebruik maken van cognitieve vaardigheden, inzetten van compensatie- strategieën en leren toepassen van deze inzichten en vaardigheden in het dagelijks functioneren.
Breinbreker is een programma waarin psycho-educatie en oefeningen ter verbetering van sturings- en emo- tionele zelfreguleringsvaardigheden de rode draad vormen. Het boek beschrijft de belangrijkste onder- steuningsprincipes en bevat een grote hoeveelheid materialen die gebruikt kunnen worden voor zowel de assessment als de bevordering van cognitieve en emo- tionele vaardigheden.
JOHAN WARNEZ is agogisch directeur van vzw den achtkanter (Kortrijk) en voorzitter/freelance medewerker van vzw CeBCO. Hij publiceerde eerder Mediërend Agogisch Handelen (Acco, 2002) en werkte mee aan de vertaling en de bewerking van verschil- lende denktrainingsprogramma’s, o.a. Leren leren met Reflecto
(P.P. Gagné, Acco, 2009).
CAROLINE KOPÀCSI is mede- werker van de kwaliteitsunit van vzw den achtkanter (Kortrijk). Sinds 10 jaar legt ze zich toe op de N.A.H.-problematiek in de lange- termijnzorg. Ze is stuurgroeplid van de West-Vlaamse samenwerkings- verbanden Synaps (expertise- bevordering bij professionals) en Samensp(r)aak (informatie- en ontmoetingsmomenten voor familie- leden van personen met N.A.H.).
Met online materiaal

Productgegevens

  • Commentaar
  • Schrijf uw recensie

    Breinbreker

    Breinbreker

    voortgezette cognitieve revalidatie bij een niet-aangeboren hersenletsel, Johan Warnez, onb.uitv.